Ankara-avukatlık-bürosu

Arabulucuk Ne Değildir

375 Sayılı KHK
Kamu görevinden çıkarma, 375 sayılı KHK ya göre memurun bir daha kamu görevinde istihdam edilemeyecek şekilde ilişiğinin kesilmesi olarak tanımlanabilir.

Olağanüstü halin sona ermesinden sonra ise kamu görevinden çıkarma 31.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı Kanun’un 26.maddesine göre olmuştur. 7145 sayılı Kanun’un 26.maddesi 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesine eklenmiştir. 375 sayılı khk 35. madde bu konu hakkındadır.

375 sayılı KHK’nın Geçici 35.maddesine göre, terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen memurlar çalıştıkları kurumun bağlı bulunduğu Bakan Onayı ile kamu görevinden çıkarılmışlar ve çıkarılmaya da devam edilmektedir.

Bu yazımızda 375 sayılı KHK ya göre kamu görevinden çıkarma müessesesinin devlet memurluğundan çıkarmadan farkından, açılacak davalarda görevli ve yetkili mahkemeden ve dava dilekçelerinde ileri sürülebilecek olası savunmaların neler olabileceğinden bahsedeceğiz.

Kamu Görevinden Çıkarma – Devlet Memurluğundan Çıkarma Farkı
Devlet Memurluğundan çıkarmada, kurumların kendi mevzuatları da olmakla birlikte, genel Kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurluğundan çıkarma, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma için;

Disiplin cezası gerektiren fiilin Kanun maddesinde belirtilmesi,
Disiplin cezası gerektiren fiil disiplin amirlerince öğrenildikten sonra derhal soruşturmaya başlanması,
Bu çerçevede soruşturma oluru verilmesi ve soruşturmacı atanması,
Soruşturmacının hakkında disiplin soruşturması yaptığı memurun leh ve aleyhindeki delilleri toplaması,
Bu işlemleri yaptıktan sonra bir disiplin soruşturma raporu düzenlemesi,
Disiplin soruşturma raporunda memurun hangi fiili işlediği ve fiilin hangi cezayı gerektirdiğinin açık bir şekilde ortaya konulması,
Disiplin amiri tarafından memurun son savunmasının alınması veya 657 sayılı Kanunun 129.maddesinde belirtilen hakların tanınması ve
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi gerekir.
Bütün bu belirtilenler Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilecek memur için usuli güvencelerdir. Bunlardan birine uyulmaması disiplin cezasının iptal edilmesine neden olacaktır.

Ancak 375 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarmada, bütün bu usuli güvenceler dikkate alınmamaktadır. Memurun terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu yönünde kurumlarında kurulacak Komisyonca bir değerlendirme yapılması yeterli görülmektedir. Bu değerlendirmeden sonra savunma hakkı (savunma istem yazısında bulunması gereken unsurlara aykırı) tanınarak memur hakkında kamu görevinden çıkarma cezası verilmektedir.

Av. Davut Bozdağ Hakkında

Avukatımız bozdağ Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin kurucularındandır. Bozdağ Hukuk & Arabuluculuk'un başlıca çalışma alanları; İş ve Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Ceza hukuku, Trafik kazası sigorta danışmanlığı, Araç değer kaybı,Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazaları Maddi ve Manevi Tazminatlar, Hasar bedeli, Kira Uyuşmazlıkları ve KVKK. Ofisimizde alanında uzman avukatlar ve güçlü iş ve çözüm ortakları ile müvekkillerimizin yararına olacak şekilde evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde öncü, örnek ve referans gösterilen çalışmalar yapılmaktadır.
logo-beyaz
Bozdağ Hukuk Bürosu olarak mevzuat değişikliklerini, tüm mahkeme kararlarını, güncel gelişmeleri yakından takip etmekte, müvekkil odaklı hizmetimizle Ankara’da hizmet vermekteyiz.

Yasal Uyarı

İnternet sitemizde yer alan bilgiler Bozdağ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından, 1136 sayılı Avukatlık Kanun’u ve Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuruları bağlamında sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.
copyright 2021 Bozdaghukuk | Tüm hakları saklıdır.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram